Ohjauspyörän kaukosäätimen käyttö

ERROR: Toiminnon rekisteröinnin aikana tapahtui virhe.

  • Suorita rekisteröinti uudelleen alkaen siitä toiminnosta, jota määritettäessä virhe ilmeni.

TIMEOUT: Toiminnon rekisteröinti epäonnistui aikakatkaisun vuoksi.

  • Yritä suorittaa rekisteröinti loppuun, kun [REGISTER] vilkkuu (noin 6 sekuntia).