BLUETOOTH-laitteen pariliittäminen ja yhdistäminen

Kun yhdistät BLUETOOTH-laitetta ensimmäisen kerran, järjestelmä edellyttää molempien laitteiden keskinäistä rekisteröintiä (pariliittämistä). Tämän laitteen pariliittäminen muihin laitteisiin mahdollistaa sen, että laitteet tunnistavat toisensa. Tähän laitteeseen voidaan yhdistää kaksi BLUETOOTH-laitetta (kaksi matkapuhelinta tai matkapuhelin ja audiolaite).

 1. Sijoita BLUETOOTH-laite 1 m etäisyydelle tästä laitteesta.
 2. Paina MENU, valitse [BLUETOOTH] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.
 3. Valitse [PAIRING] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.
 4. Valitse [DEVICE 1]* tai [DEVICE 2]* pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.
  (BLUETOOTH) vilkkuu, kun tämä laite on pariliittämisen valmiustilassa.

  * [DEVICE 1] tai [DEVICE 2] vaihtuu pariliitetyn laitteen nimeksi sen jälkeen kun pariliittäminen on suoritettu.

 5. Suorita pariliittäminen BLUETOOTH-laitteessa, jotta se tunnistaa tämän laitteen.
 6. Valitse mallinimi, joka näkyy BLUETOOTH-laitteessa.
  Toista vaiheesta 2 alkaen, jos mallinimi ei tule näkyviin.
 7. Jos BLUETOOTH-laite edellyttää salasanan* syöttämistä, syötä [0000].
  Kun pariliittäminen on suoritettu, (BLUETOOTH) pysyy päällä.

  * Salasana voi olla nimeltään ”Passcode,” ”PIN-koodi,” ”PIN-numero”, ”Password,” tms. laitteesta riippuen.

 8. Valitse tämä laite BLUETOOTH-laitteessa muodostaaksesi BLUETOOTH-yhteyden.
  (matkapuhelin) tai (audio) syttyy, kun yhteys on muodostettu.

Huomautus

 • Kun muodostat yhteyttä BLUETOOTH-laitteeseen, tätä laitetta ei voida tunnistaa toisesta laitteesta. Kytke tunnistustila päälle siirtymällä pariliittämistilaan ja etsimällä tätä laitetta toisella laitteella.

Toiston aloittaminen

Paina SRC (ohjelmalähde) valitaksesi toiminnon [BT AUDIO].

Pariliitetyn laitteen yhteyden katkaisu

Suorita vaiheet 2–4 katkaistaksesi yhteyden sen jälkeen kun tämä laite ja BLUETOOTH-laite on pariliitetty.