Asemaluettelon päivittäminen (automaattinen viritys)

  1. Paina MENU, valitse [GENERAL] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.
  2. Valitse [AUTO TUNE] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.
    Laite päivittää asemaluettelon.
    Vaihtoehtoisesti aloita automaattinen viritys painamalla yhtäjaksoisesti (selaa).

Aseman tallentaminen esivalinnaksi

Kun esivalinnaksi tallennettava asema on viritetty, paina yhtäjaksoisesti numeropainiketta (1–6), kunnes [MEMORY] tulee näkyviin.

Esivalitun aseman kuuntelu

Valitse haluamasi taajuusalue ja paina sitten numeropainiketta (1–6).