Sony | Music Center -käyttö

APP -----------: Yhteyttä sovellukseen ei ole muodostettu.

  • Muodosta Sony | Music Center ‑yhteys uudelleen.

APP DISPLAY: Sovelluksen asetusnäyttö avautuu.

  • Poistu sovelluksen asetusnäytöstä kytkeäksesi painikekäytön päälle.

APP LIST: USB/iPod-sisältöluettelo on auki.

  • Poistu sovelluksen luettelosta kytkeäksesi painikekäytön päälle.

APP MENU: Sovelluksen asetusnäyttö on auki.

  • Poistu sovelluksen asetusnäytöstä kytkeäksesi painikekäytön päälle.

APP NO DEVICE: Laitetta, johon sovellus on asennettu, ei ole liitetty tai sitä ei tunnistettu.

  • Muodosta BLUETOOTH-yhteys ja muodosta sitten Sony | Music Center ‑yhteys uudelleen.

APP SOUND: Sovelluksen ääniasetusnäyttö on auki.

  • Poistu sovelluksen ääniasetusnäytöstä kytkeäksesi painikekäytön päälle.

OPEN SONY APP: Sony | Music Center ‑sovellus ei ole käynnissä.

  • Käynnistä sovellus.

SONY APP DISCNCTED: Sovellusyhteys on katkennut.

  • Muodosta Sony | Music Center -yhteys.