Automaattisesti asetettu kellonaika on virheellinen.

  • Radioaalloilla lähetetyt kellonaikatiedot ovat virheelliset.
    • Paina MENU, aseta [CLOCK] kohdassa [GENERAL] tilaan [MANUAL] ja aseta sitten kellonaika manuaalisesti.