SiriusXM-kanavien valitseminen

  1. Paina (selaa).
  2. Valitse [CHANNEL] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.
  3. Valitse haluamasi kanava pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.

Kanavien valitseminen pikaselaustilassa

Paina yhtäjaksoisesti (ylös) tai (alas) kaukosäätimessä vähintään 2 sekunnin ajan, kun [CHANNEL] on valittuna, ja paina sitten ENTER.