Aseman hakeminen aseman nimen mukaan

Varmista ennen käyttöä, että [SEEK BY] kohdassa [GENERAL] on asetettu tilaan [A-Z].

  1. Paina MODE valitaksesi toiminnon [DAB1], [DAB2] tai [DAB3].
  2. Valitse edellinen/seuraava asema painamalla / (SEEK –/+).