Kellonajan asettaminen

 1. Paina MENU, valitse [GENERAL] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.
 2. Valitse [CLOCK] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.
 3. Valitse [MANUAL] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.
  Tunnit vilkkuvat.
 4. Aseta tunnit ja minuutit pyörittämällä säätöpyörää.
  Voit siirtää digitaalista osoitinta painamalla / (SEEK –/+).
 5. Paina MENU, kun olet asettanut minuutit.
  Asetus on valmis ja kello käynnistyy.

Kellonajan näyttö

Paina DSPL (näyttö).

Kellonajan automaattinen asettaminen

Valitse [AUTO <RDS>] vaiheessa 3.
DSX-B710D:
Valitse [AUTO <DAB>] vaiheessa 3.