Puhujan ääni ei kuulu.

  • Tähän laitteeseen ei ole liitetty kaiuttimia.
    • Liitä tähän laitteeseen kaiuttimet. Voit valita puhujan äänen toistossa käytettävät kaiuttimet painamalla MENU ja valitsemalla sitten [BLUETOOTH] [VOICE-OUT].