Käyttöpainikkeet eivät toimi.

  • Yhteyttä ei ole muodostettu oikein.
    • Palauta laitteen tehdasasetukset painamalla yhtäjaksoisesti DSPL (näyttö) ja CALL vähintään 2 sekunnin ajan.
      Muistiin tallennettu sisältö tyhjennetään.
      Oman turvallisuutesi vuoksi älä palauta laitteen tehdasasetuksia ajon aikana.