USB-laitteen toisto

HUB NO SUPPORT: USB-keskittimiä ei tueta.


IPOD STOP: iPod-toisto on päättynyt.

  • Käynnistä toisto iPod/iPhone-laitteesta.

NOT SUPPORT ANDROID MODE

  • Laitteeseen on liitetty USB-laite, joka ei tue AOA (Android Open Accessory) 2.0 -yhteyttä, kun [USB MODE] on tilassa [ANDROID].
    • Aseta [USB MODE] -tilaksi [MSC/MTP].

USB ERROR: USB-laitetta ei voida toistaa.

  • Yhdistä USB-laite uudelleen.

USB NO DEVICE: USB-laitetta ei ole liitetty tai sitä ei tunnistettu.

  • Varmista, että USB-laite tai USB-johto on liitetty hyvin.

USB NO MUSIC: Toistettavaa tiedostoa ei ole.

  • Liitä toistettavat tiedostot sisältävä USB-laite.

USB NO SUPPORT: USB-laitetta ei tueta.

  • Tarkista USB-laitteesi yhteensopivuus tukisivustolla.

USB OVERLOAD: USB-laite on ylikuormittunut.

  • Irrota USB-laite ja valitse sitten toinen ohjelmalähde painamalla SRC (ohjelmalähde).
  • USB-laitteessa on vika tai liitettyä laitetta ei tueta.