Lapsilukon asettaminen

Lapsilukkotoiminnon avulla voit rajoittaa aikuissisältöä sisältävien SiriusXM-kanavien käyttöä. Kun toiminto on päällä, lapsilukkotoiminto edellyttää salasanan syöttämistä lukittujen kanavien virittämiseksi. Katso salasanan asettamista ja kanavien lukitsemista koskevat ohjeet alla.

 1. Paina MENU ja pyöritä säätöpyörää.
 2. Valitse [GENERAL] [PARENTAL] [LOCK SELECT] [LOCK-ON].
 3. Anna salasana pyörittämällä tämän laitteen säätöpyörää tai painamalla / (ylös/alas) kaukosäätimessä.
  Vaihda syöttökohtaa painamalla / (SEEK –/+) tässä laitteessa tai / (vasen/oikea) kaukosäätimessä.
  Salasana on oletusarvoisesti [0000].
 4. Kun olet asettanut salasanan, paina ENTER.

Kanavien lukituksen avaaminen

 1. Paina MENU ja pyöritä säätöpyörää.
 2. Valitse [GENERAL] [PARENTAL] [LOCK SELECT] [LOCK-OFF].


Salasanan muuttaminen

 1. Paina MENU ja pyöritä säätöpyörää.
 2. Valitse [GENERAL] [PARENTAL] [CODE EDIT].
 3. Anna nykyinen salasana nykyisen salasanan syöttönäytössä ja paina sitten ENTER.
  Salasana on oletusarvoisesti [0000].
 4. Anna uusi 4-numeroinen salasana uuden salasanan syöttönäytössä ja paina sitten ENTER.


Näyttökohteiden vaihtaminen

Paina DSPL (näyttö) toistuvasti, kunnes haluamasi näyttökohteet tulevat näkyviin.