Puhelun soittaminen äänikomennolla

Voit soittaa puhelun äänivalinnalla lausumalla yhdistettyyn, puhekomennoilla ohjattavaan matkapuhelimeen tallennetun äänikomennon.

  1. Paina CALL.
    Jos laitteeseen on yhdistetty kaksi matkapuhelinta, valitse haluamasi puhelin säätöpyörällä, ja paina sitä lopuksi.
  2. Valitse [VOICE DIAL] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.
    Vaihtoehtoisesti voit painaa yhtäjaksoisesti VOICE vähintään 2 sekunnin ajan (saatavilla vain laitteeseen ensimmäiseksi yhdistetylle matkapuhelimelle).
  3. Lausu matkapuhelimeen tallennettu äänikomento.
    Äänesi tunnistetaan ja puhelu alkaa.

Äänivalinnan peruuttaminen

Paina VOICE.