Toiminnon Siri Eyes Free käyttö

Toiminnon Siri Eyes Free avulla voit käyttää iPhone-handsfree-toimintoa vain puhumalla mikrofoniin. Tämä toiminto edellyttää, että liität iPhone:n laitteeseen BLUETOOTH:lla. Käytettävyys on rajoitettu, vain iPhone 4s tai uudempi. Varmista, että iPhone-laitteessasi on uusin iOS-versio. Suorita BLUETOOTH-rekisteröinti ja iPhone-yhteyden määrittely yksikölle etukäteen.
Valitse iPhone painamalla MENU ja valitsemalla sitten [BLUETOOTH] [AUDIO DEV].

 1. Aktivoi Siri (iPhone).
  Katso lisätietoja iPhone-käyttöoppaasta, joka toimitettiin laitteen mukana.
 2. Paina VOICE vähintään 2 sekunnin ajan.
  Puhekomentonäyttö avautuu.
 3. Puhu mikrofoniin, kun iPhone piippaa.
  iPhone piippaa uudelleen, minkä jälkeen Siri alkaa toimia.

Toiminnon Siri Eyes Free kytkeminen pois päältä

Paina VOICE.

Huomautus

 • iPhone ei ehkä tunnista ääntäsi käyttöolosuhteista riippuen. (Esimerkiksi kun olet liikkuvassa autossa.)
 • Siri Eyes Free ei ehkä toimi oikein tai vasteaika voi olla pidempi paikoissa, joissa iPhone-signaalien vastaanotto on heikko.
 • iPhone:n käyttöolosuhteista riippuen Siri Eyes Free ei ehkä toimi oikein tai se saattaa sulkeutua.
 • Jos toistat kappaletta iPhone-laitteessa BLUETOOTH-ääniliitännällä, ja kappale alkaa BLUETOOTH:n kautta, Siri Eyes Free sulkeutuu automaattisesti ja laite siirtyy BLUETOOTH-ohjelmalähteeseen.
 • Kun Siri Eyes Free aktivoituu audiotoiston aikana, laite voi siirtyä BLUETOOTH-äänilähteeseen, vaikka et olisi määrittänyt toistettavaa kappaletta.
 • Kun yhdistät iPhone-laitteen USB-liitäntään, Siri Eyes Free ei ehkä toimi oikein tai se saattaa sulkeutua.
 • Kun liität iPhone:n laitteeseen USB-yhteydellä, älä aktivoi Siri-toimintoa iPhone:lla. Siri Eyes Free ei ehkä toimi oikein tai se saattaa sulkeutua.
 • Ääntä ei kuulu, kun Siri Eyes Free on aktiivinen.