Kun käynnistät ”Sony | Music Center”-sovelluksen BLUETOOTH-yhteydellä, näyttöön tulee automaattisesti [BT AUDIO].

  • Sony | Music Center”-sovellus tai BLUETOOTH-toiminto on toiminut virheellisesti.
  • Käynnistä sovellus uudelleen.