Yleiset asetukset (GENERAL)

AREA (alue) (DSX-B700(EUR))

Määrittää alueen, jossa laitetta käytetään: [EUROPE] (Eurooppa), [RUSSIA] (Venäjä).
Jos valittua aluetta vaihdetaan, laite nollautuu ja kellonaika tulee näkyviin.
(Käytettävissä vain, kun ohjelmalähde on pois ja kellonaika on näkyvissä.)


LANGUAGE (kieli) (DSX-B700(E))

Vaihtaa näytön kieltä: [ENGLISH], [SPANISH].


DEMO (esittely)

Aktivoi esittelyn: [ON], [OFF].


CLOCK (kello)

Asettaa kellonajan: [AUTO <RDS>], [MANUAL].
Malli DSX-B710D:
Asettaa kellonajan: [AUTO <DAB>], [MANUAL].


TUNER STEP (viritysaskel) (DSX-B700(E)/DSX-B700(IN))

Asettaa oman maasi FM/AM-viritysaskelen: [50K/9K], [100K/10K], [200K/10K].
(Käytettävissä vain, kun ohjelmalähde on pois ja kellonaika on näkyvissä.)


BEEP (piippaus)

Aktivoi piippausäänen: [ON], [OFF].


AUTO OFF (automaattinen virrankatkaisu)

Sammuttaa virran automaattisesti määrätyn ajan kuluttua siitä, kun laite kytketään pois ja kellonaika tulee näkyviin (ts. paina yhtäjaksoisesti OFF 1 sekunnin ajan): [ON] (30 minuuttia), [OFF].


STEERING (ohjaus)

Rekisteröi/nollaa ohjauspyörän kaukosäätimen asetuksen. (Käytettävissä vain, kun ohjelmalähde on pois ja kellonaika on näkyvissä.)

Kohde Lisätietoja
STR CONTROL
(ohjauksen hallinta)
Valitsee liitetyn kaukosäätimen syöttötilan. Toimintahäiriön estämiseksi varmista, että asetat syöttötilan liitetyn kaukosäätimen mukaiseksi ennen käyttöä.
[CUSTOM] (mukautettu)
Ohjauspyörän kaukosäätimen syöttötila.
[PRESET] (esivalinta)
Langallisen kaukosäätimen syöttötila, ei koske ohjauspyörän kaukosäädintä. (Valitaan automaattisesti, kun [RESETCUSTOM] suoritetaan.)
EDIT CUSTOM
(muokkaa mukautettua valintaa)
Rekisteröi toiminnot (SOURCE, ATT (vaimennus), VOL (äänenvoimakkuus) +/–, SEEK +/–, VOICE, ON HOOK, OFF HOOK) ohjauspyörän kaukosäätimeen:
Valitse toiminto, jonka haluat määrittää ohjauspyörän kaukosäätimeen pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.
Kun [REGISTER] vilkkuu, paina yhtäjaksoisesti ohjauspyörän kaukosäätimen painiketta, jolle haluat määrittää toiminnon. Kun rekisteröinti on suoritettu, näytöllä näkyy [REGISTERED].
Voit rekisteröidä muita toimintoja toistamalla vaiheet ja .
(Saatavilla vain, kun kohdan [STR CONTROL] asetus on [CUSTOM].)
RESETCUSTOM
(nollaa mukautettu valinta)
Nollaa ohjauspyörän kaukosäätimen rekisteröidyt asetukset: [YES], [NO].
(Saatavilla vain, kun kohdan [STR CONTROL] asetus on [CUSTOM].)

Huomautus

  • Vain laitteessa olevien painikkeiden toiminnot ovat käytettävissä asetuksia määritettäessä. Pysäköi auto turvallisuussyistä ennen tämän asetuksen määrittämistä.
  • Jos rekisteröinnin aikana tapahtuu virhe, kaikki aiemmin rekisteröidyt tiedot jäävät voimaan. Aloita rekisteröinti uudelleen siitä toiminnosta, jota määritettäessä virhe ilmeni.
  • Tämä toiminto ei ehkä ole saatavilla kaikissa autoissa. Tarkista autosi yhteensopivuus tukisivustolla.


USB AUTOPLY (USB automaattinen toisto)

Aktivoi USB:n automaattisen toiston: [ON], [OFF].USB MODE (USB-tila)

Vaihtaa USB-tilaa: [ANDROID], [MSC/MTP].
(Saatavilla vain, kun USB-ohjelmalähde on valittuna.)


AF/TA (vaihtoehtoiset taajuudet/liikennetiedotteet) (DSX-B700(EUR)/DSX-B710D)

Valitsee vaihtoehtoisten taajuuksien (AF) ja liikennetiedotteiden (TA) asetukset: [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].


REGIONAL (alueellinen) (DSX-B700(EUR)/DSX-B710D)

Rajoittaa vastaanoton määrätylle alueelle: [ON], [OFF].
(Saatavilla vain FM-vastaanoton aikana.)


BTM (parhaiten kuuluvien asemien muistiintallennus)

Tallentaa asemat esivalintoihin automaattisesti.
(Saatavilla vain, kun radio on valittuna.)


PARENTAL (lapsilukko) (DSX-B700(UC))

Asettaa lapsilukon tilaan [ON], [OFF] ja määrittää salasanan.
(Saatavilla vain, kun SiriusXM on valittuna.)


SXM SIGNAL (SiriusXM signaali) (DSX-B700(UC))

Näyttää SiriusXM-signaalin voimakkuuden: [NO SIGNAL] (signaalin voimakkuus 0), [WEAK] (signaalin voimakkuus 1), [GOOD] (signaalin voimakkuus 2), [EXCELLENT] (signaalin voimakkuus 3).
(Saatavilla vain, kun SiriusXM on valittuna.)


SXM RESET (SiriusXM-nollaus) (DSX-B700(UC))

Alustaa SiriusXM Connect Vehicle ‑virittimen asetukset (asemien esivalinnat / lapsilukko): [YES], [NO].
(Saatavilla vain, kun SiriusXM on valittuna.)


SEEK BY (hakuperuste) (DSX-B710D)

Asettaa DAB-aseman hakutilan: [A-Z] (Haku aseman nimen mukaan), [STATION GP] (Haku asemaryhmän mukaan).
(Saatavilla vain, kun DAB-ohjelmalähde on valittuna.)


ANNOUNCE (tiedote) (DSX-B710D)

Kytkee lähetysten ilmoitukset päälle: [ON], [OFF].
(Saatavilla, kun mikä tahansa ohjelmalähde on valittuna.)


SOFTLINK (ohjelmalinkitys) (DSX-B710D)

Etsii ja virittää samankaltaisen ohjelman automaattisesti, kun nykyisen ohjelman signaali on liian heikko vastaanottoa varten: [ ON], [OFF].
(Saatavilla vain, kun DAB-ohjelmalähde on valittuna.)


ANT-PWR (antennin virransyöttö) (DSX-B710D)

Kytkee virransyötön DAB-antennin tuloliitäntään: [ON], [OFF].
(Saatavilla vain, kun laite on kytketty pois päältä tai DAB-ohjelmalähde on valittuna.)


AUTO TUNE (automaattinen viritys) (DSX-B710D)

Päivittää asemaluettelon suorittamalla automaattisen virityksen Quick-BrowZer-tilassa.
(Saatavilla vain, kun DAB-ohjelmalähde on valittuna.)


FIRMWARE (laiteohjelmisto)

(Käytettävissä vain, kun ohjelmalähde on pois ja kellonaika on näkyvissä.)
Tarkistaa/päivittää laiteohjelmistoversion. Katso lisätietoja tukisivustolta.

Kohde Lisätietoja
FW VERSION
(laiteohjelmistoversio)
Näyttää nykyisen laiteohjelmistoversion.
FW UPDATE
(laiteohjelmiston päivitys)
Siirtyy laiteohjelmiston päivitysprosessiin: [YES], [NO].
Laiteohjelmiston päivittäminen kestää muutaman minuutin. Älä kytke sytytysvirtaa OFF-asentoon tai irrota USB-laitetta päivityksen aikana.