Sterowanie urządzeniem audio (połączenie BLUETOOTH)

Jeśli urządzenie BLUETOOTH obsługuje profil AVRCP, można nim sterować za pomocą zestawu nagłownego. Dostępne funkcje zależą od urządzenia BLUETOOTH. Stosownych informacji należy szukać w instrukcji obsługi dołączonej do posiadanego urządzenia BLUETOOTH.

Przyciski mają następujące funkcje:

:
  • Jednokrotne naciśnięcie podczas pauzy uruchamia odtwarzanie.
  • Jednokrotne naciśnięcie podczas odtwarzania wstrzymuje odtwarzanie.
+/-/ / :
  • Naciśnij, aby dostosować głośność.
  • Naciśnij i przytrzymaj do usłyszenia sygnału, aby przeskoczyć do początku następnego utworu/początku poprzedniego (lub bieżącego) utworu. Po zwolnieniu przycisku naciśnij w ciągu 1 sekundy, aby przeskoczyć do początku następnego/poprzedniego utworu i odtworzyć sygnał (można powtórzyć tę operację).

Uwaga

  • W przypadku słabej łączności, urządzenie BLUETOOTH może reagować nieprawidłowo na polecenia z zestawu nagłownego.
  • Dostępne funkcje zależą od urządzenia BLUETOOTH. Podczas obsługi, przedstawiony powyżej element może zachowywać się inaczej lub może w ogóle nie działać.