Informacje o wskazówkach głosowych

Zestaw nagłowny odtwarza wskazówki głosowe w następujących sytuacjach.

  • Podczas włączania zasilania: „Power on” (Zasilanie włączone)
  • W przypadku niskiego poziomu naładowania akumulatora podczas włączania zasilania: „Battery level low” (Niski poziom naładowania akumulatora)
  • Podczas wyłączania zasilania: „Power off” (Zasilanie wyłączone)
  • Po przejściu do trybu parowania: „BLUETOOTH pairing” (Parowanie BLUETOOTH)
  • Podczas nawiązywania połączenia BLUETOOTH: „BLUETOOTH connected” (Nawiązano połączenie BLUETOOTH)
  • Podczas zamykania połączenia BLUETOOTH: „BLUETOOTH disconnected” (Rozłączono połączenie BLUETOOTH)
  • W przypadku automatycznego wyłączenia ze względu na niski poziom naładowania akumulatora: „Please recharge headset” (Naładuj zestaw nagłowny)