Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora

sprawdzenia pozostałego poziomu naładowania akumulatora.

Po włączeniu zestawu nagłownego przez naciśnięcie przycisku wskaźnik (w kolorze niebieskim) miga dwa razy, a następnie zaczyna migać wskaźnik (w kolorze czerwonym). Poziom naładowania akumulatora można ocenić po liczbie mignięć wskaźnika (w kolorze czerwonym). Kiedy pozostały poziom naładowania akumulatora będzie niski (będzie wymagane naładowanie), zostanie odtworzona wskazówka „Battery level low” (Niski poziom naładowania akumulatora).

3 razy - - - - : wysoki

2 razy - - : średni

1 raz : niski (wymagane naładowanie) „Battery level low” (Niski poziom naładowania akumulatora)

Gdy akumulator jest niemal całkowicie rozładowany

Wskaźnik świeci na czerwono. W momencie rozładowania się akumulatora nastąpi wyemitowanie dźwięku ostrzegawczego, odtworzenie wskazówki głosowej „Please recharge headset” (Naładuj zestaw nagłowny) i automatyczne wyłączenie zestawu nagłownego.

W przypadku korzystania z urządzenia iPhone, iPad lub iPod touch

Gdy zestaw nagłowny jest podłączony do urządzenia iPhone, iPad lub iPod touch (system iOS 5.0 lub nowszy) obsługującego profil HFP (Hands-free Profile), urządzenie pokazuje poziom naładowania akumulatora zestawu na swoim ekranie.

Zgodne urządzenia

iPhone, iPad lub iPod touch (system iOS 5.0 lub nowszy) z obsługą profilu Hands-free Profile (HFP)

iOS 7.0 lub nowszy

iOS 5.X / 6.X

A: poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego

B: wysoki

C: średni

D: niski (wymagane naładowanie)

Uwaga

  • W przypadku podłączenia zestawu nagłownego do urządzenia iPhone, iPad lub iPod touch z funkcją „Media audio” (A2DP) tylko w trybie połączenia wielopunktowego, poziom naładowania akumulatora nie jest wyświetlany prawidłowo.