Połączenie jednym dotknięciem (NFC) ze smartfonem (system Android 4.1 lub nowszy)

Po zetknięciu zestawu nagłownego ze smartfonem zestaw nagłowny zostanie automatycznie włączony, po czym nastąpi sparowanie urządzeń i nawiązanie połączenia BLUETOOTH.

Zgodne smartfony
Smartfony obsługujące technologię NFC z zainstalowanym systemem Android 4.1 lub nowszym
NFC
NFC (Near Field Communication) to technologia umożliwiająca bezprzewodową komunikację zbliżeniową o krótkim zasięgu pomiędzy różnymi urządzeniami, na przykład smartfonami czy elektronicznymi zawieszkami. Dzięki funkcji NFC można szybko nawiązać połączenie do wymiany danych, np. sparować urządzenia BLUETOOTH, poprzez zetknięcie ze sobą urządzeń obsługujących technologię NFC (w punkcie oznaczonym znakiem N lub w wyznaczonym miejscu na obu urządzeniach).
 1. Odblokuj ekran smartfona, jeśli jest zablokowany.
 2. Wybierz opcję [Setting] — [More].
 3. Włącz funkcję NFC.

  * Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do posiadanego smartfona z systemem Android.

 4. Zetknij zestaw nagłowny ze smartfonem.
  • Dotknij smartfonem części zestawu nagłownego oznaczonej znakiem N. Pozostaw zestaw nagłowny zetknięty ze smartfonem, aż smartfon zareaguje.
  • Informacje na temat wyznaczonego miejsca na smartfonie, które należy dotykać, można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona.

  Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć procedurę parowania i nawiązywania połączenia.

  Po połączeniu zestawu nagłownego ze smartfonem niebieski wskaźnik zacznie powoli migać. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „BLUETOOTH connected” (Nawiązano połączenie BLUETOOTH).

  • Aby zakończyć połączenie, dotknij smartfona ponownie.
  • Aby połączyć się ze sparowanym smartfonem, wykonaj czynności 2 i 3.

Wskazówka

 • Jeśli nie można podłączyć zestawu nagłownego, spróbuj wykonać poniższe czynności.
  • Odblokuj ekran smartfona, jeśli jest zablokowany, i powoli przesuń go po części zestawu nagłownego oznaczonej znakiem N.
  • Jeśli smartfon jest w futerale, zdejmij go.
 • Po zetknięciu zestawu nagłownego ze smartfonem obsługującym technologię NFC smartfon zakończy połączenie BLUETOOTH z aktualnie podłączonym urządzeniem i połączy się z zestawem nagłownym (przełączanie połączenia jednym dotknięciem).