Wodoodporność zestawu nagłownego

  • Charakterystyka wodoodporności(*) tego zestawu nagłownego odpowiada normie IEC60529 „Stopnie ochrony przed wnikaniem wody (Kod IP)” IPX5(**), która określa „stopnie ochrony przed wnikaniem wody”.
  • Nie należy kierować wody pod ciśnieniem na wewnętrzne części, które emitują dźwięk, ponieważ może to naruszyć skuteczność ochrony przed wodą.
  • Nie należy upuszczać zestawu nagłownego do wody ani używać go pod wodą.
  • Woda dostająca się do zestawu nagłownego może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzenie.
  • Osłona portu micro-USB odgrywa ważną rolę w celu zachowania wodoodporności urządzenia. Należy upewnić się, że podczas korzystania z zestawu nagłownego osłona portu micro-USB jest prawidłowo zamknięta. Jeśli na osłonie znajdują się jakieś obce przedmioty lub osłona nie zostanie całkowicie zamknięta, nie będzie możliwe zachowanie wodoodporności. Ponadto woda może się dostać do zestawu nagłownego i spowodować jego usterkę.
  • Wodę dostającą się do zestawu nagłownego należy zetrzeć suchą, miękką ściereczką. Jeśli woda pozostaje we wkładkach dousznych, poziom dźwięku może być niski lub dźwięk w ogóle nie będzie słyszalny. W takim przypadku należy zdjąć wkładki douszne, skierować kanał dźwiękowy do dołu i potrząsnąć nim kilka razy.

  • Przed użyciem zestawu nagłownego należy dokładnie zapoznać się z poniższymi informacjami i je zrozumieć.

Ciecze, do których odnosi się charakterystyka wodoodporności

Dopuszczalne: zimna woda, woda bieżąca, pot

Niedopuszczalne: ciecze inne niż powyższe (przykłady: woda z mydłem, woda z detergentem, woda z płynami do kąpieli, szampon, gorąca woda źródlana, gorąca woda, woda w basenie, woda morska itp.)

Wodoodporność zestawu nagłownego jest oparta na naszych pomiarach wykonanych w warunkach opisanych powyżej. Należy zwrócić uwagę, że usterki spowodowane dostaniem się wody w wyniku nieprawidłowego użycia przez klienta nie są objęte gwarancją.

*Należy upewnić się, że osłona portu micro-USB jest prawidłowo zamknięta podczas korzystania z zestawu nagłownego.

**IPX5 (Stopnie ochrony przed strumieniami wody): zestaw nagłowny będzie kontynuować działanie nawet po wystawieniu na bezpośrednie strumienie wody z dowolnego kierunku w przypadku, gdy woda jest podawana z szybkością około 12,5 l/min przez okres dłuższy niż 3 minuty z odległości około 3 m przy użyciu dyszy o średnicy wewnętrznej 6,3 mm.