Nie można nawiązać połączenia BLUETOOTH

  • Sprawdź, czy zestaw nagłowny jest włączony.
  • Sprawdź, czy urządzenie BLUETOOTH jest włączone i czy włączona jest funkcja BLUETOOTH.
  • Być może połączenie z urządzeniem BLUETOOTH nie zostało zapamiętane w zestawie nagłownym. Nawiąż połączenie BLUETOOTH z zestawem nagłownym z poziomu urządzenia BLUETOOTH zaraz po zakończeniu parowania.
  • Urządzenie BLUETOOTH jest w trybie uśpienia.
  • Połączenie BLUETOOTH zostało przerwane. Nawiąż ponownie połączenie BLUETOOTH.