Nawiązywanie połączenia między zestawem nagłownym a smartfonem z systemem Android i smartfonem iPhone

W przypadku nawiązywania połączenia między zestawem nagłownym a smartfonem zwykle automatycznie włączana jest zarówno funkcja odtwarzania muzyki, jak i funkcja dzwonienia. Aby nawiązać połączenie wielopunktowe z wykorzystaniem smartfona z systemem Android i smartfona iPhone oddzielnie do słuchania muzyki i wykonywania rozmów telefonicznych, należy zmienić ustawienia na smartfonie z systemem Android w taki sposób, aby tylko jedna z tych funkcji została podłączona. Najpierw podłącz smartfon z systemem Android, a dopiero później smartfon iPhone.

Smartfona iPhone nie można skonfigurować w taki sposób, aby aktywna była tylko jedna funkcja.

 1. Sparuj zestaw nagłowny zarówno ze smartfonem z systemem Android, jak i ze smartfonem iPhone.
 2. Użyj smartfona z systemem Android do nawiązania połączenia BLUETOOTH z zestawem nagłownym.
 3. Na smartfonie z systemem Android połączonym z zestawem nagłownym usuń zaznaczenie opcji [Phone audio] (HFP) lub [Media audio] (A2DP).
  Przykład: aby nawiązać tylko połączenie „Media audio” (A2DP)

  Dotknij opcji [Settings] — [Bluetooth], a następnie ikony ustawienia obok pozycji [MDR-XB80BS].

  Na ekranie [Paired Bluetooth device] usuń zaznaczenie opcji [Phone audio].

 4. Użyj smartfona iPhone do nawiązania połączenia BLUETOOTH z zestawem nagłownym.

  Smartfon iPhone jest podłączany do zestawu nagłownego z wykorzystaniem obu funkcji, ale można korzystać tylko z funkcji, której zaznaczenie zostało usunięte w punkcie 3.

Wskazówka

 • Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do posiadanego smartfona z systemem Android.

Uwaga

 • W przypadku połączenia smartfona z systemem Android w trybie [Phone audio] (HFP) poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego nie będzie prawidłowo wyświetlany na smartfonie iPhone.