Nie można połączyć zestawu nagłownego z urządzeniem BLUETOOTH przy użyciu funkcji połączenia jednym dotknięciem (NFC)

  • Pozostaw smartfon blisko zestawu nagłownego, aż smartfon zareaguje. Jeśli nawiązanie połączenia nie powiedzie się, powoli przesuń smartfon po znaku N na zestawie słuchawkowym.
  • Sprawdź, czy włączono funkcję NFC na smartfonie.
  • Jeśli smartfon jest w futerale, zdejmij go.
  • Czułość odbioru sygnału NFC zależy od urządzenia. Jeśli nawiązanie połączenia między zestawem nagłownym a smartfonem jednym dotknięciem nie powiedzie się kilka razy, połącz te urządzenia wykonując operacje na ekranie smartfona.
  • Nawiązanie połączenia jednym dotknięciem (NFC) jest niemożliwe w trakcie ładowania akumulatora, ponieważ nie można wówczas włączyć zestawu nagłownego. Najpierw zakończ procedurę ładowania, a dopiero potem przystąp do nawiązywania połączenia jednym dotknięciem (NFC).
  • Korzystasz ze smartfona z systemem od Android 2.3.3 do Android 4.0.4, ale nie zainstalowano aplikacji do połączenia jednym dotknięciem „Łatwa komunikacja NFC”.