Nie można przeprowadzić ładowania.

  • Sprawdź, czy używany jest dostarczony przewód micro-USB.
  • Sprawdź, czy przewód micro-USB jest dobrze podłączony do zestawu nagłownego i do komputera.
  • Sprawdź, czy komputer jest włączony.
  • Sprawdź, czy komputer nie znajduje się w trybie gotowości, uśpienia lub hibernacji.
  • W przypadku korzystania z systemu Windows 8.1 aktualizację należy przeprowadzać za pośrednictwem usługi Windows Update.