Nie słychać głosu rozmówcy

  • Sprawdź, czy zestaw nagłowny i podłączone do niego urządzenie (np. smartfon) są włączone.
  • Zwiększ głośność na zestawie nagłownym i podłączonym urządzeniu (np. smartfonie).
  • Sprawdź, czy wyjście urządzenia BLUETOOTH jest ustawione na zestaw nagłowny.
  • Wybierz profil HFP lub HSP połączenia BLUETOOTH za pomocą urządzenia BLUETOOTH.
  • W przypadku słuchania muzyki za pomocą zestawu nagłownego zatrzymaj odtwarzanie, naciśnij przycisk na zestawie nagłownym i zacznij rozmowę.