Resetowanie zestawu nagłownego

Jeśli nie można włączyć zestawu nagłownego lub go obsługiwać, nawet gdy jest włączony, podłącz zestaw do uruchomionego komputera przy użyciu dostarczonego przewodu micro-USB, a następnie naciśnij jednocześnie przyciski i -. Zestaw nagłowny zostanie zresetowany. Informacje dotyczące parowania nie są usuwane.

Aby naładować zestaw nagłowny po zresetowaniu, odłącz i podłącz ponownie przewód micro-USB.

Jeśli zestaw nagłowny nie działa prawidłowo nawet po zresetowaniu, przywróć w nim ustawienia fabryczne.