Użycie regulatora kabla

Przesuń regulator kabla, aby dopasować zestaw nagłowny do swojej głowy.

A: regulator kabla