Środki ostrożności

Uwaga dotycząca ładunków elektrostatycznych

 • Ładunki elektrostatyczne zgromadzone na powierzchni ciała mogą powodować mrowienie w uszach. Aby zminimalizować ten efekt, należy nosić ubrania z naturalnych materiałów.

Inne

 • Nie umieszczać zestawu nagłownego w miejscu narażonym na działanie wilgoci, pyłu, sadzy, pary lub bezpośrednich promieni słonecznych. Nie pozostawiać go przez dłuższy czas w samochodzie. Może to spowodować usterkę.
 • Komunikacja BLUETOOTH z telefonami komórkowymi może nie działać w zależności od warunków propagacji fal radiowych lub miejsca użytkowania urządzenia.
 • Korzystanie z tego zestawu nagłownego z dużą głośnością może negatywnie wpłynąć na słuch. Ze względów bezpieczeństwa nie należy używać niniejszego zestawu nagłownego podczas jazdy samochodem lub rowerem.
 • Nie należy używać zestawu nagłownego w miejscach, w których niesłyszenie dźwięków otoczenia mogłoby być niebezpieczne, na przykład na przejazdach kolejowych, peronach stacji kolejowych, przejściach dla pieszych i budowach.
 • Na zestawie nagłownym nie wolno kłaść żadnego ciężaru ani nie wywierać na niego żadnego nacisku, gdyż może to spowodować jego odkształcenie podczas dłuższego przechowywania.
 • Nie narażać zestawu nagłownego na zbyt duże wstrząsy.
 • Zestaw nagłowny należy czyścić miękką i suchą ściereczką.
 • Nie narażać zestawu nagłownego na działanie wody. Pamiętać o stosowaniu poniższych środków ostrożności.
  • Uważać, aby nie upuścić zestawu nagłownego do zlewu lub innego pojemnika wypełnionego wodą.
  • Nie używać zestawu nagłownego w wilgotnych miejscach ani w niesprzyjających warunkach pogodowych, takich jak deszcz lub śnieg.
 • W razie odczuwania dyskomfortu podczas korzystania z urządzenia BLUETOOTH należy natychmiast zaprzestać użytkowania tego urządzenia BLUETOOTH. Jeżeli problem nie ustępuje, należy zasięgnąć porady w najbliższym punkcie sprzedaży produktów Sony.
 • W razie pytań lub problemów dotyczących zestawu nagłownego, które nie są omówione w tej instrukcji, należy zasięgnąć porady w najbliższym punkcie sprzedaży produktów Sony.