Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Windows 7)

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

 • W zależności od komputera, może być konieczne włączenie wbudowanego adaptera BLUETOOTH. Aby sprawdzić, czy adapter BLUETOOTH jest wbudowany, a także uzyskać informacje dotyczące jego włączania, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.
 1. Wybudź komputer z trybu uśpienia.
 2. Włącz zestaw nagłowny.

  Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 2 sekundy.

  Upewnij się, czy po zwolnieniu tego przycisku wskaźnik miga (na niebiesko). Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power on” (Zasilanie włączone).

  Po włączeniu zestawu nagłownego zostanie odtworzona wskazówka głosowa „BLUETOOTH connected” (Nawiązano połączenie BLUETOOTH), jeśli zestaw połączy się automatycznie z ostatnim połączonym urządzeniem.

  Sprawdź na komputerze, czy połączenie zostało nawiązane. Jeśli nie, przejdź do punktu 3.

  Jeśli komputer nawiązał połączenie z ostatnim połączonym urządzeniem BLUETOOTH, rozłącz to urządzenie i przejdź do następnego punktu.

 3. Wybierz zestaw nagłowny przy użyciu komputera.
  1. Kliknij przycisk [Start], a następnie opcję [Devices and Printers].
  2. Kliknij dwukrotnie pozycję [MDR-XB80BS] dla urządzenia.

  3. Kliknij opcję [Listen to Music].

Wskazówka

 • Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
 • Jeżeli komputer łączył się z zestawem nagłownym ostatnim razem, wówczas po włączeniu zestawu nagłownego zostanie nawiązane połączenie HFP/HSP. Gdy zestaw nagłowny jest włączony, można nawiązać połączenie A2DP (odtwarzanie muzyki), naciskając przycisk .

Uwaga

 • Gdy zestaw nagłowny próbuje nawiązać połączenie z wcześniej połączonym urządzeniem BLUETOOTH, połączenie z żądanym urządzeniem może być niemożliwe. Jeśli nie uda się nawiązać połączenia, zakończ połączenie BLUETOOTH z poziomu wcześniej połączonego urządzenia.