Brak dźwięku

  • Sprawdź, czy zestaw nagłowny i podłączone do niego urządzenie (np. smartfon) są włączone.
  • Pomiędzy zestawem nagłownym a urządzeniem BLUETOOTH nie zostało nawiązane połączenie BLUETOOTH z użyciem profilu A2DP. Użyj urządzenia BLUETOOTH i nawiąż połączenie BLUETOOTH z użyciem profilu A2DP.
  • Zwiększ głośność na zestawie nagłownym i podłączonym urządzeniu (np. smartfonie).
  • Sprawdź, czy podłączone urządzenie odtwarza utwory.
  • W przypadku podłączania zestawu nagłownego do komputera upewnij się, że na komputerze ustawiono urządzenie BLUETOOTH jako wyjście dźwięku.
  • Sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie BLUETOOTH.