Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone

Parowanie to proces wymagany do ustanowienia połączenia między urządzeniami BLUETOOTH w celu umożliwienia komunikacji bezprzewodowej.

Przed nawiązaniem pierwszego połączenia BLUETOOTH konieczne jest sparowanie urządzenia i zestawu nagłownego.

Przed rozpoczęciem operacji parowania upewnij się, że:

 • iPhone znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
 • Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
 • Instrukcja obsługi smartfona iPhone jest dostępna.
 1. Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

  Podczas parowania zestawu nagłownego i urządzenia po raz pierwszy po zakupie lub po inicjacji zestawu nagłownego (zestaw nie zawiera informacji o sparowanych urządzeniach) naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 2 sekundy, gdy zestaw jest wyłączony. Zestaw nagłowny zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania.

  Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw nagłowny zawiera informacje o innych sparowanych urządzeniach) naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 7 sekund.

  Po zwolnieniu tego przycisku upewnij się, że wskaźnik miga naprzemiennie w kolorze niebieskim i czerwonym. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „BLUETOOTH pairing” (Parowanie BLUETOOTH).

 2. Odblokuj ekran smartfona iPhone, jeśli jest zablokowany.
 3. Wybierz ustawienie BLUETOOTH w smartfonie iPhone.
  1. Wybierz opcję [Settings].
  2. Dotknij opcji [Bluetooth].

  3. Dotknij przełącznika [], aby zmienić go na [] (włączenie funkcji BLUETOOTH).

 4. Dotknij opcji [MDR-XB80BS].

  Jeżeli na wyświetlaczu smartfona iPhone pojawi się monit o wprowadzenie klucza dostępu (*), wpisz „0000”.

  Zestaw nagłowny i smartfon iPhone zostały sparowane i połączone. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „BLUETOOTH connected” (Nawiązano połączenie BLUETOOTH).

  Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone”.

  Jeśli na wyświetlaczu nie pojawia się pozycja [MDR-XB80BS], należy wykonać procedurę ponownie od punktu 3.

  *Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, lub „hasło”.

Uwaga

 • Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany, a zestaw nagłowny wyłączony. W takim przypadku rozpocznij ponownie od punktu 1.
 • Po sparowaniu urządzeń BLUETOOTH nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
  • Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
  • Zestaw nagłowny jest już sparowany z 8 urządzeniami i sparowane ma być kolejne urządzenie.
   Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, sparowane urządzenie z najstarszą godziną połączenia zostanie zastąpione nowym.
  • Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia BLUETOOTH.
  • Jeśli w wyniku inicjacji zestawu nagłownego usunięte zostały wszystkie informacje o sparowanych urządzeniach.
   W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z urządzenia BLUETOOTH, a następnie ponowić procedurę parowania.
 • Jeśli informacje o sparowanych urządzeniach zostały usunięte w wyniku inicjacji zestawu nagłownego itp, należy usunąć ze smartfona iPhone informacje o sparowaniu zestawu nagłownego i sparować te urządzenia ponownie.
 • Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z jednego sparowanego urządzenia.

Wskazówka

 • Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do posiadanego smartfona iPhone.
 • W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu patrz sekcja „Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego”.