Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego

Odłącz kabel micro-USB, wyłącz zestaw nagłowny, następnie naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski i - przez ponad 7 sekund.

Wskaźnik (w kolorze niebieskim) mignie 4 razy ( ) i zostaną przywrócone fabryczne ustawienia zestawu nagłownego. Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu.

Jeśli zestaw nagłowny nie działa prawidłowo po przywróceniu ustawień fabrycznych, zasięgnij porady w najbliższym punkcie sprzedaży produktów Sony.