Nawiązywanie połączenia między zestawem nagłownym a dwoma smartfonami z systemem Android

W przypadku nawiązywania połączenia między zestawem nagłownym a smartfonem zwykle automatycznie włączana jest zarówno funkcja odtwarzania muzyki, jak i funkcja dzwonienia.

Aby oddzielnie nawiązać połączenie wielopunktowe z dwoma smartfonami, jedno do słuchania muzyki, a drugie do wykonywania rozmów telefonicznych, należy zmienić ustawienia smartfonów w taki sposób, aby tylko jedna z tych funkcji została podłączona w przypadku poszczególnych smartfonów.

 1. Sparuj zestaw nagłowny z obydwoma smartfonami.
 2. Użyj jednego ze smartfonów do nawiązania połączenia BLUETOOTH z zestawem nagłownym.
 3. Na smartfonie połączonym z zestawem nagłownym usuń zaznaczenie opcji [Phone audio] (HFP) lub [Media audio] (A2DP).
  Przykład: aby nawiązać tylko połączenie „Media audio” (A2DP)

  Dotknij opcji [Settings] — [Bluetooth], a następnie ikony ustawienia obok pozycji [MDR-XB80BS].

  Na ekranie [Paired Bluetooth device] usuń zaznaczenie opcji [Phone audio].

 4. Z poziomu smartfona zakończ połączenie BLUETOOTH.
 5. Użyj drugiego smartfona do nawiązania połączenia BLUETOOTH z zestawem nagłownym.
 6. W ten sam sposób usuń zaznaczenie funkcji, której zaznaczenie nie zostało usunięte w punkcie 3.
 7. Użyj pierwszego smartfona do ponownego nawiązania połączenia BLUETOOTH.

  Oba smartfony są teraz połączone z zestawem nagłownym przy włączonej tylko jednej funkcji.

Wskazówka

 • Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfonów z systemem Android.