Informacje o wskaźniku

Migający w kolorze czerwonym lub niebieskim wskaźnik sygnalizuje różne stany.

: zapala się na niebiesko/: zapala się na czerwono/-: wyłącza się


Włączanie

 • Podczas włączania zestawu nagłownego przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez około 2 sekundy, gdy zestaw jest wyłączony.

  - (miga dwa razy)

Wyłączanie

 • Podczas wyłączania zestawu nagłownego przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez około 2 sekundy, gdy zestaw jest włączony.

  (świeci przez około dwie sekundy)

Wskazanie stanu funkcji BLUETOOTH

 • Tryb parowania

  (Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez około 7 sekund, gdy zestaw jest wyłączony)

 • Brak połączenia

  - - - - - - (w odstępie jednej sekundy)

 • Ukończono proces nawiązywania połączenia

  (miga szybko przez około pięć sekund)

 • Nawiązano połączenie

  - - - (w odstępie około pięciu sekund) ---

 • Rozmowa przychodząca

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

 • Wysoki

  - - - -

 • Średni

  - -

 • Niski (wymagane naładowanie)

Szczegółowe informacje zawiera sekcja „Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora”.

Ładowanie

 • Podczas ładowania

Inne

 • Ukończono inicjowanie

Szczegółowe informacje zawiera sekcja „Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego”.

Wskazówka

 • Przy niskim poziomie naładowania akumulatora wskaźnik zmienia kolor z niebieskiego na czerwony, z wyjątkiem trybu parowania.