Funkcje rozmów telefonicznych

Dostępne funkcje zależą od profilu obsługiwanego przez smartfon lub telefon komórkowy. Nawet jeśli profil jest taki sam, funkcje zależą od modelu telefonu komórkowego lub smartfona.

Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej ze smartfonem lub telefonem komórkowym.

Obsługiwany profil: HFP

Rozmowa wychodząca

  • Naciśnij przycisk jeden raz, aby anulować połączenie wychodzące.
  • Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 2 sekundy, aby przełączyć urządzenie dzwoniące z zestawu nagłownego na smartfon bądź telefon komórkowy lub odwrotnie.

Rozmowa przychodząca

  • Naciśnij przycisk jeden raz, aby odebrać połączenie.
  • Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 2 sekundy, aby odrzucić połączenie.

W trakcie rozmowy

  • Naciśnij przycisk jeden raz, aby zakończyć połączenie.
  • Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 2 sekundy, aby przełączyć urządzenie dzwoniące z zestawu nagłownego na smartfon bądź telefon komórkowy lub odwrotnie.

Obsługiwany profil: HSP

Rozmowa wychodząca

  • Naciśnij przycisk jeden raz, aby anulować połączenie wychodzące. (*)

Rozmowa przychodząca

  • Naciśnij przycisk jeden raz, aby odebrać połączenie.

W trakcie rozmowy

  • Naciśnij przycisk jeden raz, aby zakończyć połączenie. (*)

*Niektóre urządzenia mogą nie obsługiwać tej funkcji.