Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone

 1. Odblokuj ekran smartfona iPhone, jeśli jest zablokowany.
 2. Włącz zestaw nagłowny.

  Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 2 sekundy.

  Upewnij się, czy po zwolnieniu tego przycisku wskaźnik miga (na niebiesko). Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power on” (Zasilanie włączone).

  Po włączeniu zestawu nagłownego zostanie odtworzona wskazówka głosowa „BLUETOOTH connected” (Nawiązano połączenie BLUETOOTH), jeśli zestaw połączy się automatycznie z ostatnim połączonym urządzeniem.

  Sprawdź status połączenia na smartfonie iPhone. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 3.

 3. Wyświetl urządzenia sparowane ze smartfonem iPhone.
  1. Wybierz opcję [Settings].
  2. Dotknij opcji [Bluetooth].

  3. Dotknij przełącznika [], aby zmienić go na [] (włączenie funkcji BLUETOOTH).

 4. Dotknij opcji [MDR-XB80BS].

  Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „BLUETOOTH connected” (Nawiązano połączenie BLUETOOTH).

Wskazówka

 • Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do posiadanego smartfona iPhone.
 • Jeżeli smartfon iPhone łączył się z zestawem nagłownym ostatnim razem, wówczas po włączeniu zestawu nagłownego zostanie nawiązane połączenie HFP/HSP. Gdy zestaw nagłowny jest włączony, można nawiązać połączenie A2DP (odtwarzanie muzyki), naciskając przycisk .

Uwaga

 • Gdy zestaw nagłowny próbuje nawiązać połączenie z wcześniej połączonym urządzeniem BLUETOOTH, połączenie z żądanym urządzeniem może być niemożliwe. Jeśli nie uda się nawiązać połączenia, zakończ połączenie BLUETOOTH z poziomu wcześniej połączonego urządzenia.