Parowanie i nawiązywanie połączenia z innymi urządzeniami BLUETOOTH

Parowanie to proces wymagany do ustanowienia połączenia między urządzeniami BLUETOOTH w celu umożliwienia komunikacji bezprzewodowej.

Przed nawiązaniem pierwszego połączenia BLUETOOTH konieczne jest sparowanie urządzenia i zestawu nagłownego.

Przed rozpoczęciem operacji parowania upewnij się, że:

 • Urządzenie BLUETOOTH znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
 • Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
 • Instrukcja obsługi urządzenia BLUETOOTH jest dostępna.
 1. Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

  Podczas parowania zestawu nagłownego i urządzenia po raz pierwszy po zakupie lub po inicjacji zestawu nagłownego (zestaw nie zawiera informacji o sparowanych urządzeniach) naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 2 sekundy, gdy zestaw jest wyłączony. Zestaw nagłowny zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania.

  Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw nagłowny zawiera informacje o innych sparowanych urządzeniach) naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 7 sekund.

  Po zwolnieniu tego przycisku upewnij się, że wskaźnik miga naprzemiennie w kolorze niebieskim i czerwonym. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „BLUETOOTH pairing” (Parowanie BLUETOOTH).

 2. Z poziomu urządzenia BLUETOOTH przeprowadź procedurę parowania w celu wykrycia opisywanego zestawu nagłownego.

  Na liście wykrytych urządzeń na ekranie urządzenia BLUETOOTH pojawi się pozycja [MDR-XB80BS]. Jeżeli ta pozycja nie jest wyświetlana, powtórz czynności począwszy od punktu 1.

 3. Wybierz opcję [MDR-XB80BS].

  Jeżeli na wyświetlaczu urządzenia BLUETOOTH pojawi się monit o wprowadzenie klucza dostępu (*), wpisz „0000”.

  *Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, lub „hasło”.

 4. Nawiąż połączenie BLUETOOTH z poziomu urządzenia BLUETOOTH.

  W przypadku niektórych urządzeń BLUETOOTH zestaw nagłowny może automatycznie nawiązać połączenie z danym urządzeniem, jak tylko zostaną one sparowane.

  Po nawiązaniu połączenia, zostanie odtworzona wskazówka głosowa „BLUETOOTH connected” (Nawiązano połączenie BLUETOOTH).

Uwaga

 • Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany, a zestaw nagłowny wyłączony. W takim przypadku rozpocznij ponownie od punktu 1.
 • W przypadku parowania z urządzeniem BLUETOOTH, które nie może wyświetlić listy wykrytych urządzeń lub nie ma wyświetlacza, urządzenie takie można sparować, ustawiając zarówno zestaw nagłowny, jak i to urządzenie BLUETOOTH. Jeżeli w tym momencie na urządzeniu BLUETOOTH jest ustawiony inny klucz dostępu niż „0000”, wówczas nie można przeprowadzić parowania z zestawem nagłownym.
 • Po sparowaniu urządzeń BLUETOOTH nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
  • Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
  • Zestaw nagłowny jest już sparowany z 8 urządzeniami i sparowane ma być kolejne urządzenie.
   Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, sparowane urządzenie z najstarszą godziną połączenia zostanie zastąpione nowym.
  • Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia BLUETOOTH.
  • Jeśli w wyniku inicjacji zestawu nagłownego usunięte zostały wszystkie informacje o sparowanych urządzeniach.
   W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z urządzenia BLUETOOTH, a następnie ponowić procedurę parowania.
 • Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z jednego sparowanego urządzenia.

Wskazówka

 • Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do posiadanego urządzenia BLUETOOTH.
 • W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu patrz sekcja „Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego”.