Zestaw nagłowny nie jest rozpoznawany przez komputer.

  • Przewód micro-USB nie został prawidłowo podłączony do portu USB komputera. Podłącz ponownie przewód micro-USB.
  • Sprawdź, czy zestaw nagłowny jest podłączony do komputera bezpośrednio, a nie przez koncentrator USB.
  • Może występować problem z portem USB komputera, do którego podłączono przewód. Podłącz przewód do innego portu USB, o ile jest dostępny.
  • W innych przypadkach niż podane powyżej spróbuj ponownie wykonać procedurę zestawienia połączenia USB.
  • Sprawdź, czy używany jest dostarczony przewód micro-USB.