Odłączanie smartfona jednym dotknięciem (NFC)

Zestaw nagłowny można odłączyć od smartfona stykając te urządzenia ze sobą.

  1. Odblokuj ekran smartfona, jeśli jest zablokowany.

    Jeżeli na smartfonie zainstalowano aplikację „Łatwa komunikacja NFC”, uruchom aplikację „Łatwa komunikacja NFC.”

  2. Zetknij zestaw nagłowny ze smartfonem.

    Dotknij smartfonem części zestawu nagłownego oznaczonej znakiem N. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „BLUETOOTH disconnected” (Rozłączono połączenie BLUETOOTH).

Uwaga

  • Jeśli po odłączeniu zestawu nagłownego od smartfona nie zostanie wykonana żadna operacja w ciągu około 5 minut, zestaw nagłowny automatycznie się wyłączy. Aby wyłączyć zestaw nagłowny przed upływem tego czasu, wystarczy przez około 2 sekundy przytrzymać wciśnięty przycisk . Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power off” (Zasilanie wyłączone), wskaźnik (w kolorze niebieskim) zgaśnie i zestaw nagłowny wyłączy się.