Zakres łączności bezprzewodowej BLUETOOTH jest mały albo podczas odtwarzania dźwięku pojawiają się przerwy.

 • Usuń przeszkody między anteną podłączanego urządzenia BLUETOOTH a wbudowaną anteną zestawu nagłownego. Antena zestawu nagłownego jest zintegrowana z częścią oznaczoną kropkowaną linią na ilustracji poniżej.

  A: położenie wbudowanej anteny

 • W poniższych sytuacjach komunikacja BLUETOOTH może być wyłączona lub może występować szum bądź zanikanie sygnału audio:
  • Pomiędzy zestawem nagłownym a urządzeniem BLUETOOTH znajduje się ciało ludzkie. Tę sytuację można poprawić, ustawiając urządzenie BLUETOOTH tak, aby było skierowane w stronę anteny zestawu nagłownego.
  • Pomiędzy zestawem nagłownym a urządzeniem BLUETOOTH znajduje się przeszkoda, np. metalowy obiekt lub ściana.
  • W pobliżu zestawu nagłownego używane jest urządzenie korzystające z fal o częstotliwości 2,4 GHz, np. urządzenie Wi-Fi, telefon bezprzewodowy lub kuchenka mikrofalowa.
 • Sytuację można poprawić, zmieniając ustawienia jakości odtwarzania bezprzewodowego lub ustawiając tryb SBC odtwarzania bezprzewodowego na urządzeniu nadającym. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi dołączona do urządzenia nadającego.