Słuchanie muzyki z urządzenia podłączonego za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH

Połączenie BLUETOOTH umożliwia słuchanie muzyki i korzystanie z podstawowych operacji zdalnego sterowania urządzeniem BLUETOOTH. Urządzenie BLUETOOTH powinno obsługiwać poniższe profile BLUETOOTH.

 • A2DP (Advanced Audio Distribution Profile):
  umożliwia bezprzewodowe korzystanie z treści audio w wysokiej jakości.
 • AVRCP (Audio Video Remote Control Profile):
  umożliwia regulację głośności itp.

Obsługa zależy od urządzenia BLUETOOTH. Stosownych informacji należy szukać w instrukcji obsługi dołączonej do posiadanego urządzenia BLUETOOTH.

 1. Podłącz zestaw nagłowny do urządzenia BLUETOOTH.
 2. Załóż zestaw nagłowny.

  Załóż zestaw nagłowny, układając słuchawkę oznaczoną po lewej stronie, a słuchawkę oznaczoną po prawej stronie. Słuchawka zestawu nagłownego ma wyczuwalną wypukłość.

  A: wyczuwalna wypukłość

  Umieść kabel z tyłu szyi, dopasuj zaczepy do uszu (1), a następnie włóż wkładki douszne do uszu (2).

 3. Włącz odtwarzanie muzyki lub nagrania wideo z poziomu urządzenia BLUETOOTH.
  Wyreguluj głośność na urządzeniu BLUETOOTH.
 4. Wyreguluj głośność, naciskając przyciski +/- na zestawie nagłownym.

  Po osiągnięciu maksymalnego lub minimalnego poziomu głośności odtwarzany jest dźwięk alarmu.

Aby nacisnąć przycisk po założeniu zestawu nagłownego

 • Naciśnij przycisk kciukiem, podtrzymując prawe urządzenie palcem wskazującym.

 • Naciśnij przycisk kciukiem, podtrzymując ucho i prawe urządzenie palcem wskazującym.

Uwaga

 • W przypadku słabej łączności, urządzenie BLUETOOTH może reagować nieprawidłowo na polecenia z zestawu nagłownego.

Wskazówka

 • Zestaw nagłowny obsługuje technologię ochrony nagrań SCMS-T. Można słuchać muzyki itp. z urządzenia, na przykład telefonu komórkowego lub przenośnego telewizora, które obsługuje technologię ochrony nagrań SCMS-T.
 • W przypadku niektórych urządzeń BLUETOOTH może być konieczne wyregulowanie głośności lub ustawienie wyjścia audio z poziomu podłączonego urządzenia BLUETOOTH.
 • Głośność rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki można regulować niezależnie. Zmiana poziomu głośności rozmowy nie wpływa na poziom głośności odtwarzania muzyki — i odwrotnie.