Strony internetowe obsługi klienta

Informacje dotyczące wsparcia zestawu nagłownego można uzyskać w następującej witrynie pomocy technicznej:

Dla klientów w Stanach Zjednoczonych:

http://esupport.sony.com/

Dla klientów w Kanadzie:

http://esupport.sony.com/CA/

Dla klientów w Ameryce Łacińskiej:

http://esupport.sony.com/LA/

Dla klientów w Europie:

www.sony.eu/support

Dla klientów w Chinach:

https://service.sony.com.cn/

Dla klientów w innych krajach/regionach:

http://www.sony-asia.com/