Zamykanie połączenia BLUETOOTH (po użyciu)

  1. W przypadku korzystania z urządzenia obsługującego technologię połączenia jednym dotknięciem (NFC) ponownie zetknij urządzenie z zestawem nagłownym. (Odblokuj ekran smartfona, jeśli urządzenie jest zablokowane). W przypadku korzystania z urządzenia nieobsługującego technologii połączenia jednym dotknięciem (NFC) wykonaj odpowiednią procedurą z poziomu urządzenia BLUETOOTH.
    Po rozłączeniu połączenia usłyszysz wskazówkę głosową „BLUETOOTH disconnected” (Rozłączono połączenie BLUETOOTH).
  2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 2 sekundy, aby wyłączyć zestaw nagłowny.
    Usłyszysz wskazówkę głosową „Power off” (Zasilanie wyłączone).

Wskazówka

  • W przypadku niektórych urządzeń BLUETOOTH połączenie BLUETOOTH może zostać zamknięte automatycznie w momencie zakończenia odtwarzania muzyki.