Odbieranie rozmowy

Rozmowę bez użycia rąk umożliwia smartfon lub telefon komórkowy obsługujący profil BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) lub HSP (Headset Profile) za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH.

 • Jeżeli posiadany smartfon lub telefon komórkowy obsługuje zarówno profil HFP, jak i HSP, należy ustawić profil HFP.
 • Dostępne operacje zależą od smartfona lub telefonu komórkowego. Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej ze smartfonem lub telefonem komórkowym.

Dźwięk dzwonka

W przypadku rozmowy przychodzącej w słuchawkach zestawu nagłownego słychać dzwonienie, a wskaźnik (w kolorze niebieskim) miga szybko.

Może zostać odtworzony jeden z poniższych dźwięków dzwonka w zależności od smartfona lub telefonu komórkowego:

 • Dźwięk dzwonka ustawiany z poziomu zestawu nagłownego
 • Dźwięk dzwonka ustawiany z poziomu smartfona lub telefonu komórkowego
 • Dźwięk dzwonka ustawiany z poziomu smartfona lub telefonu komórkowego tylko w przypadku połączenia BLUETOOTH
 1. Najpierw podłącz zestaw nagłowny do smartfona lub telefonu komórkowego.
 2. Po usłyszeniu dzwonka naciśnij przycisk na zestawie nagłownym, aby odebrać połączenie.

  W przypadku nadejścia połączenia podczas słuchania muzyki odtwarzanie zostanie wstrzymane, a w zestawie nagłownym będzie słychać dźwięk dzwonka.

  A: mikrofon

  Jeśli w zestawie nagłownym nie słychać dzwonka

  • Zestaw nagłowny może nie być połączony ze smartfonem lub telefonem komórkowym przy użyciu profilu HFP lub HSP. Sprawdź status połączenia na smartfonie lub telefonie komórkowym.
  • Jeśli odtwarzanie nie zostanie automatycznie wstrzymane, wstrzymaj je za pomocą zestawu nagłownego.
 3. Naciśnij przycisk + lub - , aby wyregulować głośność.

  Po osiągnięciu maksymalnego lub minimalnego poziomu głośności odtwarzany jest dźwięk alarmu.

 4. Aby zakończyć rozmowę, ponownie naciśnij przycisk na zestawie nagłownym.

  Jeśli połączenie zostało odebrane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy.

Uwaga

 • W przypadku niektórych smartfonów i telefonów komórkowych odtwarzanie może nie zostać automatycznie wznowione nawet po zakończeniu rozmowy.
 • Smartfona lub telefonu komórkowego należy używać w odległości co najmniej 50 cm od zestawu nagłownego. Jeśli smartfon lub telefon komórkowy jest zbyt blisko, mogą wystąpić szumy.

Wskazówka

 • Niektóre smartfony lub telefony komórkowe odbierają domyślnie połączenia za pomocą głośnika telefonu zamiast zestawu nagłownego. W przypadku połączenia HFP lub HSP przełącz urządzenie dzwoniące na zestaw nagłowny, przytrzymując przycisk przez około 2 sekundy lub używając smartfona bądź telefonu komórkowego.
 • W przypadku regulowania głośności, gdy nie prowadzi się rozmowy, regulowana jest głośność odtwarzania muzyki.
 • Głośność rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki można regulować niezależnie. Zmiana poziomu głośności rozmowy nie wpływa na poziom głośności odtwarzania muzyki — i odwrotnie.