Ładowanie zestawu nagłownego

Zestaw nagłowny zawiera akumulator litowo-jonowy. Naładuj zestaw nagłowny, używając dostarczonego przewodu micro-USB.

 1. Otwórz pokrywę mikro-USB portu.

 2. Podłącz dostarczony przewód micro-USB do zestawu nagłownego, a następnie podłącz drugi koniec przewodu do uruchomionego komputera.

  • Sprawdź, czy wskaźnik świeci (na czerwono).
  • Procedura ładowania trwa około 2 godzin (*), a jej zakończenie sygnalizowane jest automatycznym wyłączeniem wskaźnika (w kolorze czerwonym).

  *Czas wymagany do całkowitego naładowania rozładowanego akumulatora.


  Po zakończeniu ładowania, odłącz przewód mikro-USB, następnie zamknij pokrywę portu mikro-USB, aby zachować wodoodporność zestawu nagłownego.

Uwaga

 • Zestawu nagłownego można używać (włączanie, parowanie BLUETOOTH i podłączanie, odtwarzanie muzyki itd.) w czasie ładowania lub po pozostawieniu podłączonego urządzenia do komputera po zakończeniu ładowania.
 • W przypadku wykrycia problemu podczas ładowania zestawu nagłownego z poniżej wymienionych przyczyn wskaźnik (w kolorze czerwonym) może zgasnąć, mimo że ładowanie nie zostało zakończone. W takim przypadku należy ponownie przeprowadzić ładowanie w podanym powyżej zakresie temperatur. Jeżeli problem nie ustępuje, zasięgnij porady w najbliższym punkcie sprzedaży produktów Sony.
  • Temperatura otoczenia przekracza zakres temperatur ładowania od 5°C do 35°C .
  • Problem z akumulatorem.
 • Jeżeli zestaw nagłowny nie był używany przez dłuższy czas, wskaźnik (w kolorze czerwonym) może nie świecić po podłączeniu przewodu micro-USB w celu naładowania zestawu nagłownego. W takim przypadku nie należy odłączać przewodu micro-USB od zestawu nagłownego, lecz poczekać parę minut, aż wskaźnik zaświeci się (na czerwono).
 • Jeżeli zestaw nagłowny nie był używany przez dłuższy okres czasu, akumulator może się szybko wyczerpywać, jednakże po kilku cyklach ładowania czas pracy akumulatora wydłuży się.
 • Jeśli zestaw nagłowny jest przechowywany przez dłuższy okres czasu, akumulator należy całkowicie naładować co 6 miesięcy, aby uniknąć jego rozładowania.
 • Jeżeli zestaw nagłowny nie był używany przez dłuższy czas, ładowanie akumulatora może trwać dłużej.
 • Jeżeli czas pracy wbudowanego akumulatora ulegnie znacznemu skróceniu w stosunku do pierwotnego czasu pracy, wówczas akumulator należy wymienić. W kwestii wymiany akumulatora należy zasięgnąć porady w najbliższym punkcie sprzedaży produktów Sony.
 • Należy unikać ekstremalnych temperatur, bezpośredniego nasłonecznienia, wilgoci, piasku, zapylenia lub wstrząsów mechanicznych. Nie wolno pozostawiać zestawu nagłownego w samochodzie zaparkowanym w słońcu.
 • Jeżeli komputer przełączy się do trybu hibernacji, gdy podłączony jest do niego zestaw nagłowny, wówczas ładowanie nie zostanie zakończone prawidłowo. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź ustawienie komputera. Wskaźnik (w kolorze czerwonym) wyłączy się automatycznie, jeśli komputer zostanie przełączony w tryb hibernacji. W takim przypadku ponownie naładuj zestaw nagłowny.
 • Używaj wyłącznie dostarczonego w zestawie przewodu micro-USB, podłączając go bezpośrednio do komputera. Ładowanie nie przebiegnie prawidłowo w przypadku pośredniego podłączenia, na przykład przez koncentrator USB.

Wskazówka

 • W przypadku rozpoczęcia ładowania, gdy zestaw nagłowny jest włączony, zestaw nagłowny zostanie automatycznie wyłączony.