Połączenie jednym dotknięciem (NFC) ze smartfonem (system Android 2.3.3 lub nowszy, ale starszy niż Android 4.1)

Po zetknięciu zestawu nagłownego ze smartfonem zestaw nagłowny zostanie automatycznie włączony, po czym nastąpi sparowanie urządzeń i nawiązanie połączenia BLUETOOTH.

Zgodne smartfony
Smartfony obsługujące technologię NFC z systemem Android od 2.3.3 do 4.0.4 (z wyjątkiem systemu Android 3.x)
NFC
NFC (Near Field Communication) to technologia umożliwiająca bezprzewodową komunikację zbliżeniową o krótkim zasięgu pomiędzy różnymi urządzeniami, na przykład smartfonami czy elektronicznymi zawieszkami. Dzięki funkcji NFC można szybko nawiązać połączenie do wymiany danych, np. sparować urządzenia BLUETOOTH, poprzez zetknięcie ze sobą urządzeń obsługujących technologię NFC (w punkcie oznaczonym znakiem N lub w wyznaczonym miejscu na obu urządzeniach).
 1. Odblokuj ekran smartfona, jeśli jest zablokowany.
 2. Wybierz opcję [Setting] — [More].
 3. Włącz funkcję NFC.

  * Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do posiadanego smartfona z systemem Android.

 4. Pobierz i zainstaluj aplikację „Łatwa komunikacja NFC”.

  Jeśli pobrano już aplikację, przejdź do kroku 5.

  Łatwa komunikacja NFC” to bezpłatna aplikacja dla systemu Android, którą można pobrać ze sklepu Google Play™.

  Pobierz aplikację, wyszukując frazę „Łatwa komunikacja NFC” lub używając dwuwymiarowego kodu QR. Pobranie aplikacji może wiązać się z opłatą za transmisję danych.

  Otwórz poniższą witrynę internetową:

  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easyconnect

  W pewnych krajach lub regionach ta aplikacja może być niedostępna do pobrania.

  Skorzystaj z aplikacji czytnika dwuwymiarowych kodów.

 5. Uruchom aplikację „Łatwa komunikacja NFC” na smartfonie.

  Upewnij się, że na smartfonie wyświetlany jest ekran aplikacji.

 6. Zetknij zestaw nagłowny ze smartfonem.
  • Dotknij smartfonem części zestawu nagłownego oznaczonej znakiem N. Pozostaw zestaw nagłowny zetknięty ze smartfonem, aż smartfon zareaguje.
  • Informacje na temat wyznaczonego miejsca na smartfonie, które należy dotykać, można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona.

  Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć procedurę parowania i nawiązywania połączenia.

  Po połączeniu zestawu nagłownego ze smartfonem niebieski wskaźnik zacznie powoli migać. Usłyszysz wskazówkę głosową „BLUETOOTH connected” (Nawiązano połączenie BLUETOOTH).

  • Aby zakończyć połączenie, dotknij smartfona ponownie.
  • Aby połączyć się ze sparowanym smartfonem, wykonaj kroki 5 i 6.

Wskazówka

 • Jeśli nie można podłączyć zestawu nagłownego, spróbuj wykonać poniższe czynności.
  • Uruchom aplikację „Łatwa komunikacja NFC” na smartfonie i powoli przesuń go po części zestawu nagłownego oznaczonej znakiem N.
  • Jeśli smartfon jest w futerale, zdejmij go.
  • Upewnij się, że na smartfonie wyświetlany jest ekran aplikacji „Łatwa komunikacja NFC”.
 • Po zetknięciu zestawu nagłownego ze smartfonem obsługującym technologię NFC smartfon zakończy połączenie BLUETOOTH z aktualnie podłączonym urządzeniem i połączy się z zestawem nagłownym (przełączanie połączenia jednym dotknięciem).