Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami BLUETOOTH

Dzięki funkcji BLUETOOTH urządzenia można słuchać muzyki i wykonywać rozmowy telefonicznie za pomocą zestawu nagłownego bezprzewodowo.

Kiedy urządzenie jest podłączane po raz pierwszy przy użyciu funkcji BLUETOOTH, wymagane jest zarejestrowanie (sparowanie) urządzenia.

Rejestrowanie (parowanie) urządzenia

Operacja rejestrowania urządzenia do podłączenia jest nazywana rejestracją urządzenia (parowaniem).

Jeśli urządzenie do podłączenia nie obsługuje technologii połączenia jednym dotknięciem (NFC), wykonaj odpowiednią procedurę rejestrowania (parowania) urządzenia na zestawie nagłownym i urządzeniu.

Jeśli urządzenie obsługuje technologię połączenia jednym dotknięciem (NFC), możesz po prostu dotknąć, aby wykonać rejestrację (parowanie) urządzenia i nawiązać połączenie BLUETOOTH.

Podłączanie zestawu nagłownego do zarejestrowanego (sparowanego) urządzenia

Po zarejestrowaniu urządzenia nie jest konieczne jego ponowne rejestrowanie. Można połączyć się z nim przy użyciu odpowiedniej metody.

Szczegółowe informacje zawiera sekcja „Podłączanie”.