Om indikatorn

Indikatorn blinkar röd eller blå för att indikera olika statustillstånd.

: Lyser blå/: Lyser röd/-: Släcks


Påslagning

 • När du slår på headsetet genom att hålla -knappen intryckt i cirka två sekunder när headsetet är avstängt.

- (blinkar två gånger)

Avstängning

 • När du stänger av headsetet genom att hålla -knappen intryckt i cirka två sekunder när headsetet är påslaget.

(tänds i cirka två sekunder)

Indikation av BLUETOOTH-status

 • Parkopplingsläge

  (Håll -knappen intryckt i cirka sju sekunder när headsetet är avstängt)

 • Inte anslutet

  - - - - - - (med en sekunds intervall)

 • Anslutningen är upprättad

  (blinkar snabbt i cirka fem sekunder)

 • Anslutet

  - - - (cirka fem sekunders intervall) ---

 • Inkommande samtal

Indikation av återstående batteriladdning

 • Hög

  - - - -

 • Medel

  - -

 • Låg (laddning krävs)

Mer information finns i ”Kontrollera återstående batteriladdning”.

Övrigt

 • Initieringen är klar

Mer information finns i ”Initiera headsetet och återställa fabriksinställningarna”.

Tips

 • När batteriet börjar bli urladdat växlar indikatorn från blå till röd, utom i parkopplingsläge.