Funktioner för telefonsamtal

Vilka funktioner som är tillgängliga varierar beroende på vilken profil som stöds på smarttelefonen (mobiltelefonen). Funktionerna kan variera beroende på smarttelefonen (mobiltelefonen), även om profilen är samma.

Mer information finns i bruksanvisningen till smarttelefonen (mobiltelefonen).

Profil som stöds: HFP

Utgående samtal

  • Tryck på -knappen en gång för att avbryta ett utgående samtal.
  • Håll -knappen intryckt i cirka två sekunder för att växla samtalsfunktionen mellan headsetet och smarttelefonen (mobiltelefonen).

Inkommande samtal

  • Tryck på -knappen en gång för att besvara ett samtal.
  • Håll -knappen intryckt i cirka två sekunder för att avböja ett samtal.

Under samtal

  • Tryck på -knappen en gång för att avsluta ett samtal.
  • Håll -knappen intryckt i cirka två sekunder för att växla samtalsfunktionen mellan headsetet och smarttelefonen (mobiltelefonen).

Profil som stöds: HSP

Utgående samtal

  • Tryck på -knappen en gång för att avbryta ett utgående samtal. (*)

Inkommande samtal

  • Tryck på -knappen en gång för att besvara ett samtal.

Under samtal

  • Tryck på -knappen en gång för att avsluta ett samtal. (*)

*Denna funktion stöds inte på alla enheter.